VideoNews – open call

Galeria Labirynt ogłasza otwarty nabór prac na przegląd wideo – VideoNews. W przeglądzie mogą wziąć udział studentki i studenci studiów I i II stopnia uczelni artystycznych. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas piątej edycji przeglądu, który odbędzie się w dniach 29.11-1.12.2018 w Galerii Labirynt w Lublinie.

VideoNews to przegląd wideo organizowany przez Galerię Labirynt od 2014 roku. W czterech dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 200 studentów/studentek z polskich uczelni (m.in. z Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Krakowa i Warszawy) wybranych przez profesorów oraz wyłonionych drogą otwartego naboru, który jest prowadzony od 2016 roku.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace wideo. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru jednej z nadesłanych prac. Autorzy wybranych prac zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w przeglądzie. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i podróży w Polsce.

Termin nadsyłania prac:
do 20 października 2018

Regulamin i informacje:
http://videonews.pl/


Nagrody

udział w przeglądzie – organizator pokrywa koszty zakwaterowania oraz podróży na terenie Polski