VideoOlimpiada klimatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych – konkurs filmowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” ogłosiło konkurs na najlepszy film edukacyjny związany z tematyką ochrony klimatu.

Działanie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi uczniów na kwestie środowiskowe oraz zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej nt. indywidualnych działań na rzecz klimatu. 

Konkurs polega na przygotowaniu edukacyjnego materiału filmowego, w którym pojawi się odpowiedź przynajmniej na jedno z dwóch pytań:  

  • W jaki sposób na co dzień możemy dbać o klimat? 
  • W jaki sposób edukować najbliższych o konieczności dbania o klimat

Regulamin: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/videoolimpiada


Nagrody

Środki pieniężne dla szkół
Nagrody rzeczowe