W Fabryce Świętego Mikołaja – konkurs dla dzieci

Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3-6 lat – jak może wyglądać Fabryka Świętego Mikołaja. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej o tytule „W Fabryce Świętego Mikołaja”.

Konkurs trwa do 5 grudnia 2018 roku, do godziny 10:00.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

– zdjęcie pracy
– tytuł: W Fabryce Świętego Mikołaja
– imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika
– dokładny adres zamieszkania Uczestnika bądź placówki, z której zostało wysłane zgłoszenie
– numer kontaktowy do osoby zgłaszającej Uczestnika
– zgody na przetwarzanie danych osobowych – podpisaną przez rodzica Uczestnika oraz przez osobę zgłaszającą do konkursu (do pobrania poniżej)

Zdjęcie gotowego projektu należy wysłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl.

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane zbiorowo.

 


Nagrody

Liczne nagrody i wyróżnienia rzeczowe