Widokówka z Krakowa – konkurs plastyczny

Centrum Młodzieży w Krakowie organizuje Konkurs plastyczny, w którym nagrodą jest między innymi publikacja pracy w formie widokówki.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego.

Uczestników zachęcamy do zaprezentowania Krakowa w ujęciu historycznym lub współczesnym. Prace mogą nawiązywać do najpiękniejszych urbanistycznych i przyrodniczych zakątków Krakowa, ale także postaci związanych z naszym miastem (legendarnych, historycznych, współczesnych). Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Co więcej, najciekawsze pomysły zostaną wydane w formie widokówki! I zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Organizator oczekuje na prace plastyczne wykonane w dowolnie wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka o formacie A-4 (nie przestrzenne).

Uczeń może wykonać tylko jedną pracę na konkurs. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.

Strona konkursowa:

http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-widokowka-z-krakowa


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Dyplomy