„Wiki Lubi Zabytki” – konkurs fotograficzny

„Wiki Lubi Zabytki” to konkurs fotograficzny, którego celem jest wzbogacenie zasobów multimedialnych Wikipedii jak największą liczbą zdjęć polskich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Zdjęcia można ładować do zbioru Wikimedia Commons w dniach 1-30 września. Wszystkie zdjęcia muszą być udostępnione na wolnych licencjach, dzięki czemu nie tylko wzbogacą zasoby wszystkich wersji językowych Wikipedii, ale będą mogły być bezpłatnie wykorzystywane również poza tą encyklopedią, np. do celów edukacyjnych, w publikacjach turystycznych lub do promocji naszego kraju.

Zdjęcia biorące udział w konkursie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych, mogą być wykonane w dowolnym okresie, ale załadowane w Wikimedia Commons w okresie od 1 września 2019 do 30 września 2019, a w opisie fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).

Regulamin: https://pl.wikimedia.org/wiki/UZ_2019-37/załącznik


Nagrody

Nagrody rzeczowe (sprzęt fotograficzny) o wartości 4 800 PLN

Fotografie nagrodzone w kategorii Najlepsze Pojedyncze Fotografie oraz Jakościowe Zaangażowanie w Konkurs zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez Wikimedia Foundation Inc (WMF).