Witkacy pod strzechy

Organizatorzy zapraszają wszystkich artystów inspirujących się twórczością Witkacego do wzięcia udziału w 22. Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”.

Festiwal daje możliwość skonfrontowania twórczości teatralnej, plastycznej, fotograficznej, awangardowej, muzycznej, klasycznej, filmowej, tanecznej czy jakiejkolwiek innej – warunek jest jeden: musi ona nawiązywać do dzieł, filozofii bądź życia Witkacego.

Jesteśmy otwarci na każdą formę wyrazu artystycznego, dzięki czemu „Witkacy pod strzechy” umożliwia zetknięcie się artystów reprezentujących różne nurty i środowiska twórcze. 

Regulamin: http://www.witkacy.art.pl/images/pliki_2019/Witkacy_pod_strzechy/Dokumenty/Regulamin_2019.pdf


Nagrody

Nagrody finansowe