Wolność Formy

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU: .

Fundacja Interference – główny organizator Festiwalu Interference w Gdańsku ogłasza otwarty, międzynarodowy konkurs pod hasłem “Wolność Formy” dotyczący realizacji pracy wizualnej kwalifikującej się do konkursu w 4 głównych kategoriach konkursowych:


1. FORMA FOUND FOOTAGE [do 5 min]
2. WIDEOKLIP [do 10 min]
3. KREATYWNA FORMA REKLAMOWA [do 5 min]
4. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [do 8 min]

Festiwal odbędzie się w Gdańsku w dniach 02-03.10.2015 roku, a oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali wręczenia nagród w dniu 03.10.2015.

Konkurs w formule międzynarodowej jest kluczowym elementem Festiwalu. Ma na celu wyłonienie wyróżniających się krótkich produkcji wizualnych – zarówno o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym.

STRUKTURA KONKURSU:

KONKURS GŁÓWNY
Grand Prix i wyróżnienia zostaną przyznane w 4 głównych kategoriach dla twórców następujących form:
1. FORMA FOUND FOOTAGE [do 5 min] 2. WIDEOKLIP [do 10 min] 3. KREATYWNA FORMA REKLAMOWA [do 5 min] 4. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [do 8 min]

Zasady kwalifikowania prac znajdują się w Regulaminie Konkursu.
POZOSTAŁE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA:
Organizator wprowadza następujące nagrody dodatkowe, poza konkursem głównym:
1. Nagroda specjalna: innowacje w zakresie wizualności
2. Nagroda publiczności
3. Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną
4. Nagroda dla młodego, wyróżniającego się twórcy [18-28 lat] W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień.
SEKCJA POZAKONKURSOWA / OFF INTERFERENCE:
Formy, które nie zakwalifikowały się do konkursu zostaną pokazane po dokonaniu selekcji w ramach sekcji OFF INTERFERENCE. Selekcji dokonuje Komisja Konkursowa. Dodatkowo w ramach sekcji zostanie zorganizowany nabór prac VJ. Zakwalifikowane zostaną prace, które będę nawiązywały tematycznie do nazwy Interference. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas festiwalu w wybranych przez Organizatora przestrzeniach.
Szczegółowe warunki kwalifikacji i naboru prac znajdują się w Regulaminie Konkursu załączonym do ogłoszenia.


JURY: .
O wstępnej kwalifikacji prac decydują organizatorzy festiwalu z ramienia Fundacji Interference w ramach Komisji Konkursowej. Nominacje oraz nagrody są przyznawane przez 7-osobowe Jury, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele środowiska kulturalno-artystycznego oraz przedstawiciele ogólnopolskich mediów.

HARMONOGRAM KONKURSU / WAŻNE TERMINY: .

– 14 czerwca – oficjalne ogłoszenie konkursu na www.interferencefestival.com
– do 14 sierpnia – przyjmowanie zgłoszeń [do godz. 24.00] – 07 września – oficjalne ogłoszenie nominacji przez Jury i Organizatora
– 02-03 października – pokazy konkursowe w ramach Festiwalu / obrady Jury
– 03 października – ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród podczas Gali

Zgłoszenia prac przyjmujemy do dnia 14 sierpnia 2015 roku wyłącznie za pośrednictwem wyłącznie za pośrednictwem serwera konkursowego: www.contest.interferencefestival.com
Warunkiem przesłania zgłoszenia jest poprawne wypełnienie i podpisanie formularza oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu, który zawiera szczegółowe warunki konkursu.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu: www.interferencefestival.com.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali wręczenia nagród oraz na stronie www festiwalu w dniu 03 października 2015 roku.

KONTAKT: Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: contest@interferencefestival.com

www.facebook.com/interferencefestival


Nagrody

Zostanie przyznanych łącznie 8 nagród, w tym 4 finansowe – Grand Prix po 500 EURO brutto każda.Pozostałe nagrody będą miały charakter rzeczowy.
Fundatorem nagród finansowych jest Miasto Gdańsk.
Formy, które nie zakwalifikowały się do konkursu zostaną pokazane po dokonaniu selekcji w ramach sekcji OFF INTERFERENCE.Dodatkowo w ramach sekcji zostanie zorganizowany nabór prac VJ.