Wygraj naukę w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku

Regionalny Ośrodek Edukacji (ROE) we współpracy z miesięcznikiem Estrada i Studio organizuje konkurs, w którym nagrodą główną jest bezpłatna nauka w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku.

Dwuletnia Szkoła Realizacji Dźwięku, prowadzona przez Regionalny Ośrodek Edukacji, to atrakcyjna forma nauczania w systemie zaocznym, pozwalająca zdobyć profesjonalne umiejętności w zakresie technologii realizacji dźwięku, montażu i emisji. Nauka w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku ROE odbywa się we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 14 września 2018 roku (uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego) przesłać pracę konkursową na adres Regionalnego Ośrodka Edukacji (Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z.o.o., ul. Ruska 47/48a, lok. 6, 50-079 Wrocław,
z dopiskiem „Konkurs ROE/EiS”).

Jako pracę konkursową uważa się samodzielnie przygotowane (zarejestrowane, zrealizowane, zmiksowane) nagranie wielośladowe audio o charakterze muzycznym. Stylistyka i forma muzyczna są dowolne.

Uwaga: do pracy na płycie CD/DVD należy dołączyć oryginalny (wycięty z magazynu Estrada i Studio), czytelnie wypełniony i podpisany kupon. Prace nadesłane bez kuponu lub z kuponem zawierającym niepełne dane nie będą brały udziału w Konkursie.

Prace konkursowe oceni jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Edukacji oraz redakcji magazynu Estrada i Studio. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane takie elementy, jak: użycie interesujących technik realizacji, miksu lub masteringu materiału dźwiękowego, jakość techniczna finalnego nagrania oraz kreatywność w zakresie rejestracji/realizacji.

Termin nadsyłania prac:
do 14 września 2018

Regulamin i informacje:
https://estradaistudio.pl/mieszanka/30268-wygraj-nauke-w-szkole-realizacji-dzwieku-roe


Nagrody

bezpłatna nauka w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku