„Wyjątkowa Sztuka” – konkurs graficzny

Otwarty konkurs na stworzenie grafiki, która ozdobi jeden z samochodów Mercedes GLA 200 w usłudze PANEK CarSharing.

Nie narzucamy uczestnikom kierunku w jakim mają pójść w swoich pracach. Ważne jest by spełniały warunki regulaminu i kojarzyły się z naszą usługą. Pokazanie całemu światu swojej kreatywności jest świetną okazją do autoreklamy, bo efekt pracy z pewnością nie pozostanie pozostawiony bez echa.

Grafika powinna być wykonany na rzutach/siatce udostępnionych przez PANEK CarSharing, a także zawierać elementy udostępnione w księdze znaku, czyli logo słowne i graficzne.

Regulamin, warunki techniczne oraz siatka samochodu, będąca kanwą pracy graficznej dostępne są na stronie www.panekcs.pl


Nagrody

Jednorazowy bonus o wartości 3 000 PLN brutto do wykorzystania w Usłudze PANEK Carsharing