X edycja konkursu na prace o polskim rolnictwie i wsi – „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – na prace naukowe i prace opisowe prezentujące problematykę wsi.

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach:
• prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
• prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.

Termin nadsyłania prac:
do 31 lipca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Kontakt:
konkurs@fdpa.org.pl

 


Nagrody

po 5 000 zł brutto w obu kategoriach

możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem