XII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 25 lat.

Zadaniem jest:

  • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów; lubl
  • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów. Praca musi być wykonana przez jednego autora. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

Regulamin: https://www.ddkbronowice.pl/uploads/cms/konkursy/NewsArticleNGZhY2RiZj/FileMTRiYzYxYT/XII-Miedzynarodowy-Konkurs-Fotograficzny-REGULAMIN.pdf


Nagrody

Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom oraz pamiątkowe upominki, a autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy dyplom.