XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Nowe Inspiracje” 2016

Do konkursu zgłosić mogą się dzieci i młodzież w wieku od dziewięciu do osiemnastu lat.

Uczestnicy mogą zgłosić po dwa utwory w kategoriach:

  • dowolny utwór poetycki
  • haiku

Tematyka prac jest dowolna. Nie mogą być one wcześniej publikowane.

Utwory, w trzech egzemplarzach drukiem należy zgłosić na adres podany w regulaminie


Nagrody

W każdej z trzech kategorii ( 9-12, 13-15, 16-18 lat) zostaną wyłonieni laureaci, którzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Ponadto nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w tomiku poezji, stworzonemu na potrzebę tego konkursu