XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach.

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej, ani nagradzane w innych konkursach.  

Regulamin: http://www.klubskolwin.pl/wp-content/uploads/2017/09/Regulamin-Refleksy-XII-PDF.pdf


Nagrody

I nagroda: 1 300 PLN

II nagroda: 1 000 PLN

III nagroda: 800 PLN    

Trzy wyróżnienia po 600 PLN

Wybrane wiersze laureatów zostaną wydrukowane w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.