XIII Międzynarodowy Konkurs Na Ekslibris. Gliwice 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału w konkursie na ekslibris.

Konkurs jest skierowany do osób dorosłych. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych w latach 2016-2020 w dowolnej technice graficznej.

Na Konkurs można nadsyłać prace nawiązujące do tradycji ekslibrisu, podkreślające związek z książką w każdej formie (drukowanej i elektronicznej) oraz wskazujące indywidualne przeznaczenie (dla osoby, instytucji) lub kommemoratywne (poświęcone pamięci osoby nieżyjącej).

Regulamin: https://biblioteka.gliwice.pl/wp-content/uploads/2020/01/regulamin_2020.pdf


Nagrody

GRAND PRIX: statuetka oraz 5 000 PLN

Nagroda za ekslibris drukowany: 2 500 PLN

Nagroda za ekslibris cyfrowy: 2 500 PLN

Wyróżnienia honorowe, nagrody specjalne.