XIV edycja Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Władze Mazowsza zapraszają do składania kandydatur do XIV edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne, Teatr przyznawanej za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego oraz do XI edycji Nagrody Dzieło Życia przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim promocja wybitnych artystów tworzących na Mazowszu, przyczyniających się do wzrostu rangi regionu.

W tym roku będzie to już XIV edycja nagrody. Wśród jej laureatów są takie osobowości jak: aktorzy i reżyserzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Jacek Sempoliński oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą Dzieło życia uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk.
Zgłoszenia i szersza informacja na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl


Nagrody

statuetka, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a w przypadku Nagrody Dzieło życia 25 tys. zł.