XIX konkurs HISTORIA BLISKA

Do konkursu mogą przystąpić grupy (minimum 3 osobowe + opiekun) uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zadaniem jest ukazanie własnej wersji tematu ‚Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana’ w formie:

  • filmu/audycji radiowej, trwającej maksymalnie 35 minut
  • prezentacji/wystawy multimedialnej (do 35 slajdów lub zdjęć/obiektów)
  • pdf do 35 stron

Więcej na stronie http://historiabliska.pl/

 


Nagrody

Nagrody o wartości 20 000. zł