XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Strona: https://biblioteka.skepe.pl

Nagrody

w regulaminie