XX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. 

Organizatorzy, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, dołożą wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

Regulamin: http://www.mdkkoszutka.pl/mdk_koszutka/Turniej_Jednego_Wiersza.html


Nagrody

Jury przyzna nagrodę główną, pieniężną, wyróżnienia rzeczowe oraz wytypuje wiersze w kategorii „do druku”.