XXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

Organizatorami są Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 16 roku życia.

Kategorie:

  • proza
  • poezja

Konkurs jest szansą dla autorów, którzy nie mieli jeszcze okazji zadebiutować oraz dla tych, którzy już debiutowali, ale czują potrzebę poddania się ocenie specjalistów, znawców literatury. Uczestnicy konkursu mają możliwość rozwoju swoich pasji literackich. Konkurs ma na celu stworzenie nowych możliwości dla pisarzy oraz otwarcie ich na świat literatury. 

Tematyka prac jest dowolna. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku.

Regulamin: http://www.mdkchorzow.pl/xxix-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-marka-hlaski,wydarzenie-188


Nagrody

Przewidywane kwoty nagród pieniężnych: 600 PLN (I miejsce), 500 PLN (II miejsce), 400 PLN (III miejsce).