XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

 

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.


Nagrody

 

 

 

 

 

Nagroda   I stopnia  2.500 złotych;

Nagroda  II stopnia2.000 złotych;

Nagroda III stopnia1.500 złotych;

Nagroda MGOK500 złotych;

Nagroda „Głosu Karczewa”  500 złotych;

Nagroda Parafii Karczew500 złotych;

oraz  4 wyróżnienia.

 

Nagrody – Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.