XXVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w XXVIII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tylko sygnowane odbitki z płyt graficznych, wykonane w latach 2020–2022, spełniające następujące warunki:

  • dedykacja ze zwrotem „ex libris” lub jego zamiennikiem winny być integralnie związane z polem kompozycji
  • dedykacja powinna składać się z pełnego imienia i nazwiska właściciela znaku lub nazwy istniejącej instytucji
  • w przypadku zastosowania inicjałów należy podać imię i nazwisko właściciela na odwrocie pracy
  • w przypadku dodatkowego tekstu na ekslibrisie, innego niż w alfabecie łacińskim należy podać angielską transkrypcję na odwrocie pracy lub w Karcie Zgłoszenia
  • na odwrocie każdej pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wymiary pracy, technikę graficzną, rok wykonania, nr opusu i temat (motyw) oraz numerację zgodną ze spisem zawartym w Karcie Zgłoszenia
  •  wymiar dłuższego boku ryciny nie może przekroczyć 15 cm, a papieru 22 cm
  •  uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 różnych ekslibrisów Artyści biorący po raz pierwszy udział w Biennale proszeni są o przysyłanie prac wykonanych również przed 2020 rokiem. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Karta zgłoszeniowa: https://drive.google.com/file/d/1uOPYfc_N5EQSIvEJ88ZFduDBjz7QAxGn/view


Nagrody

I nagroda: 7 000 PLN
II nagroda: 6 000 PLN
III nagroda: 5 000 PLN

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody specjalne:
Nagroda Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków
Nagroda Burmistrza Miasta Malbork
Nagroda Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera za najlepszy miedzioryt dla młodego artysty
Nagroda Dyrektora malborskiego muzeum związana z jubileuszem 60-lecia Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku 1963–2023
Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego ufundowany przez Barbarę Klein-Szymańską
Nagroda Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie