XXXIX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski 2019”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zaprasza do konkursu fotograficznego im. Jana Sunderlanda.

Konkurs ma charakter otwarty. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w wysokości 35 PLN.

Cele i założenia programowe projektu:

  • utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego
  • zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym 
  • popularyzacja fotografii górskiej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych
  • gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór

Regulamin:

> http://www.mok.nowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=133


Nagrody

I nagroda: 5 000 PLN

 II nagroda: 2 500 PLN

III nagroda: 1 000 PLN

Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy