Z Jackiem Kaczmarskim o historii Polski

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Z Jackiem Kaczmarskim o historii Polski” organizowanym z okazji 60-tej rocznicy urodzin Jacka Kaczmarskiego. Chcemy, aby jego piosenki stały się inspiracją do działań plastycznych.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Zadanie polega na wykonaniu ilustracji lub interpretacji (w zależności od grupy wiekowej) do wybranych piosenek:
– uczniom klas 4-6 proponujemy wykonanie ilustracji do jednej z dwóch piosenek: „Na starej mapie krajobraz utopijny” lub „Dęby”,
– uczniom klasy 7 i gimnazjalistom proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Barykada” lub „Ostatnia mapa Polski”,
– uczniom szkół ponadgimnazjalnych proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Lirnik i tłum” lub „Ballada o bieli”.

Warunki uczestnictwa:
– prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej,
– wymagane formaty prac: min. A3, max. A1,
– prace muszą zawierać tytuł utworu Jacka Kaczmarskiego,
– do pracy należy dołączyć metryczkę, a w niej następujące dane: imię i nazwisko autora, rok urodzenia i klasę, do której uczęszcza oraz telefon i adres mailowy. W przypadku, gdy kierującym jest szkoła lub instytucja kultury, dodatkowo prosimy o podanie imienia i nazwiska nauczyciela lub instruktora oraz nazwy, adresu i telefonu placówki.

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”, do dnia 3 listopada 2017 r.


Nagrody

Jury przyzna miejsca 1-3 w każdej z trzech kategorii. Przewidziane są nagrody rzeczowe.