ZAPROJEKTUJ KARTĘ DEBETOWĄ!

Zaprojektuj kartę debetową T-Mobile Usługi Bankowe! Możesz wygrać nie tylko nagrody pienieżne, ale także realizację swojego projektu. Nie czekaj! Graj!

Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dniu rozpoczęcia Konkursu jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników T-Mobile oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z TMobile.

Projekt powinien być zrobiony w formacie .jpg lub .png i nieprzekraczający wagi 4 MB

Więcej na stronie http://www.zaprojektujkarte.pl/


Nagrody

1 miejsce – 5000 złotych

2 miejsce – 3000 złotych

3 miejsce – 1000 złotych

nagroda publiczności: 500 złotych