„Zaprojektuj samochód Illuminar” – konkurs wzorniczy

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie wyglądu samochodu Illuminar Gaming.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 15 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca rezydentem podatkowym w Polsce.

Organizatorami konkursu jest PWR.GG Sp. z o.o. 

Regulamin: https://illuminar.pl/mercedes-benz/regulamin/


Nagrody

Nagrody rzeczowe