ZASŁUŻENI DLA NIEPODLEGŁEJ – konkurs graficzny

Konkurs Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pt.: „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma charakter ogólnopolski.


Szczegóły konkursu znajdują się na stronie:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/bialystok/konkursy-i-projekty/zasluzeni-dla-niepodleglejNagrody

Nagrody rzeczowe
Dyplomy