Zgierz otwarty – konkurs na plakat i grafikę

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu zaprasza wszystkie osoby zajmujące się grafiką i sztuką do udziału w konkursie na projekt komiksu i grafiki promującej ideę walki z dyskryminacją ze względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną i wyznanie. Komiks i grafika zostaną wykorzystane w ramach projektu „Zgierz otwarty”, mającego na celu zwalczanie różnych form dyskryminacji w przestrzeni publicznej. Główną grupą docelową naszych działań są dzieci i młodzież.

Zwyciężczyni/zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto.

 

Temat konkursu

W ostatnich latach obserwujemy wzrost różnych przejawów dyskryminacji. Szczególnie zauważalny jest on w przestrzeni publicznej, w formie mowy nienawiści skierowanej do mniejszości etnicznych, seksualnych czy wyznaniowych. Obraźliwe i wulgarne graffiti na murach miast, marsze skrajnej prawicy i eksponowanie jej symboli na koszulkach, wlepkach czy w postaci komiksów – to wszystko tworzy klimat dla naruszania podstawowych praw człowieka. Skuteczne przełamanie ofensywy szowinizmu można osiągnąć dzięki popkulturowym przekazom, będących w stanie trafić zwłaszcza do młodych (10-16 lat) odbiorców i odbiorczyń. Realizacja projektu, którego grafika i komiks są integralną częścią, ma uczynić Zgierz miastem bardziej otwartym na inne kultury, wyznania, style życia i pomóc w prowadzeniu dialogu między różnymi grupami.

Pełny opis projektu „Zgierz otwarty” pojawi się do końca września na stronie internetowej: www.zgierzotwarty.pl

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu.
  2. Ostateczny termin nadsyłania prac – w formie cyfrowej, na adres kontakt@zgierzotwarty.pl – to 1 listopada 2014 roku.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 listopada włącznie. Komisja konkursowa składać się będzie z zespołu realizującego projekt: prezes Stowarzyszenia, koordynatorki projektu, grafika oraz trenerki antydyskryminacyjnej.
  4. Każda z osób biorących udział w konkursie może nadesłać po dwie propozycje komiksu oraz grafiki (łącznie cztery projekty). Projekty powinny być w formacie wektorowym, lub rastrowym o rozdzielczości co najmniej 300dpi, w palecie CMYK. Rekomendowany jest format A3 (w przypadku komiksu bez ograniczeń w ilości paneli).
  5. Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające zarówno propozycję grafiki, jak i komiksu.
  6. Zwycięskie propozycje zostaną wykorzystane w celach promocyjnych w ramach projektu „Zgierz otwarty”, w formie plakatów, billboardów, ulotek, publikacji, na stronach internetowych. Autorka/autor przenosi prawa autorskie dzieła na organizatorów konkursu.
  7. Zwyciężczyni/zwycięzca konkursu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto.

Nagrody

Zwyciężczyni/zwycięzca konkursu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto.