Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

Z okazji swojego 50-lecia firma Budimex zaprasza do udziału w konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”. Zadaniem jest opracowanie projektu – wspólnej przestrzeni działania, wsparcie ochrony środowiska, remont lub modernizacja obiektu – którego przeprowadzenie rozwiąże konkretny społeczny problem. Budimex przeznacza do 500 tys. na realizację zwycięskiej koncepcji.

W konkursie mogą brać udział osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej takie, jak:
• fundacje,
• stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,
• jednostki samorządu terytorialnego lub ich stowarzyszenia;
• jednostki systemu oświaty, w tym przedszkola, szkoły, biblioteki pedagogiczne, uczelnie wyższe,
• kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe,
• kościoły i związki wyznaniowe,
• spółdzielnie socjalne,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia jednego projektu.

Celem konkursu jest wyłonienie trzech Projektów Laureatów w zakresie wsparcia lokalnych społeczności poprzez tworzenie lub aranżację wspólnej przestrzeni działania, wsparcie ochrony środowiska oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Spośród trzech Projektów Laureatów wyłoniony zostanie jeden, który otrzyma finansowanie. Wartość zgłaszanych projektów powinna się mieścić w zakresie od 400 000 zł do 500 000 zł netto.
Czas realizacji zwycięskiego projektu – do 15 grudnia 2018.

Termin zgłaszania projektów:
do 10 lipca 2018

Regulamin i informacje:
www.zmieniajswiatbx50.pl


Nagrody

I miejsce: realizacja projektu o wartości od 400 000 zł do 500 000 zł netto
II miejsce: 45 000 zł na cele statutowe
III miejsce: 35 000 zł na cele statutowe
dla projektu wybranego przez internautów: 20 000 zł na cele statutowe