„Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości ojczyzny”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do udziału w konkursach w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości ojczyzny”.

„Został w lesie krzyż żelazny” – Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania o tematyce związanej z przebiegiem Powstania Styczniowego w Łodzi lub w regionie łódzkim. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego. Nabór prac trwa do 30 września 2023.

„Nad Niemnem nie piórem pisane …” – Zadaniem uczestnika jest wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego. Nabór prac trwa do 30 sierpnia 2023.

„Ojczyzna i historia Was nie zapomni” – Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie prostego znaku graficznego, który symboliką nawiązywałby do Powstania Styczniowego i pełniłby rolę znacznika mogił powstańczych na cmentarzach oraz w innych miejscach upamiętniających walki lat 1863-1864. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego. Nabór prac trwa do 30 września 2023.

Regulaminy:

https://www.wbp.lodz.pl/pliki/2023.03.01-Regulamin-konkursu-literackiego.pdf

https://www.wbp.lodz.pl/pliki/2023.03.01-Regulamin-konkursu-literacko-plastycznego.pdf

https://www.wbp.lodz.pl/pliki/2023.03.01-Regulamin-konkursu-plastycznego.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe