Życie jest piękne – konkurs fotograficzny

„Życie jest piękne” to Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury od 2006 roku. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Kielce, patronat artystyczny sprawuje Związek Polskich Artystów Fotografików.

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących i pasjonujących się fotografią.

Ideą konkursu jest stworzenie unikatowego zbioru prac fotograficznych oraz kolekcjonerskiego kalendarza, składającego się z 12 nagrodzonych zdjęć.

Prace można również podziwiać na frontonie budynku KCK. Zawieszone w specjalnie skonstruowanych kasetonach o wymiarach 2.50 x 3.20 m, podświetlone, towarzyszą mieszkańcom Kielc przez kolejny rok kalendarzowy.

Komisja Konkursowa, złożona z wybitnych fotografików oraz osób ze świata kultury niezwiązanych profesjonalnie z fotografią, wyłoni 12 laureatów Konkursu oraz 12 prac wyróżnionych.

Regulamin: http://zjp.kck.com.pl/wp-content/uploads/2019/04/REGULAMIN-XIII-EDYCJI-ZJP.pdf


Nagrody

Dla 12 laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne wysokości po 1 000 PLN