16. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy

W ramach 16. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy przeprowadzane są dwa konkursy: Konkurs Główny oraz Konkurs Filmów Amatorskich. Maksymalny czas trwania filmów to 30 minut.

Konkurs Główny
Konkurs skierowany do twórców uczestniczących w systemie nauczania wyższego, studentów lub absolwentów szkół filmowych oraz do twórców będących studentami lub absolwentami kierunków związanych z filmem innych szkół (niefilmowych). Konkurs jest podzielony na trzy samodzielne sekcje: animacja, fabuła, dokument.
Organizator nie ustala ograniczenia wiekowego dla twórców zgłaszających swój film.

Konkurs Filmów Amatorskich
Konkurs Filmów Amatorskich jest skierowany do twórców niezależnych, amatorów tworzących poza systemem komercyjnym. Organizator nie ustala ograniczenia wiekowego dla twórców.

Zasady dopuszczenia filmów do selekcji konkursowej
• nieprzekraczalny czas trwania filmu – 30 minut
• realizacja filmu po 31 grudnia 2016 roku
• tematyka filmu – dowolna
• technika – dowolna
• liczba filmów nadesłanych na konkurs – dowolna

Pokazy filmów konkursowych odbywać się będą w terminie 04-09 października 2018. Gala Finałowa odbędzie się 13 października 2018

Termin nadsyłania filmów w obu konkursach:
do 5 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
http://opolskielamy.pl/konkurs-glowny-zgloszenia/


Nagrody

Konkurs Główny
⇒ nagroda główna – pieniężna oraz statuetka (w poszczególnych sekcjach Konkursu Głównego)
⇒ wyróżnienie – nagroda pieniężna (w poszczególnych sekcjach Konkursu Głównego)
⇒ nagroda publiczności – statuetka i nagroda pieniężna
⇒ karnety na projekcje konkursowe, możliwość uczestniczenia w masterclass`ach oraz Gali Finałowej, zakwaterowanie w dniach warsztatów i Gali Finałowej

Konkurs Filmów Amatorskich
⇒ nagroda główna – pieniężna oraz statuetka
⇒ wyróżnienie – nagroda pieniężna
⇒ karnety na projekcje konkursowe oraz możliwość uczestniczenia w masterclass`ach oraz Gali Finałowej, zakwaterowanie w dniach warsztatów