16. Przegląd Sztuki SURVIVAL – konkurs na realizacje artystyczne


Konkurs na realizacje artystyczne do 16. edycji Przeglądu Sztuki 
Survival

Po raz 16. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki Survival – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce.

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Survival odbywa się co roku w innym miejscu, wybierane są budynki lub przestrzenie użyteczności publicznej ‒ miejsca zapomniane, czasem opuszczone lub zaniedbane, zawieszone pomiędzy minionymi czasami swojej świetności a niepewną i nieokreśloną przyszłością.

16. edycja Przeglądu odbędzie się w dawnym, klasycystycznym pałacu rodziny Wallenberg-
Pachalych. Pałac, zaprojektowany w XVIII wieku przez Carla Gottharda Langhansa, łączył funkcje użytkowe z mieszkalno-reprezentacyjnymi. Pierwsze piętro było luksusową rezydencją, parter zajmowało przedsiębiorstwo bankowo-handlowe (Commerzbank). Po 1945 roku budynek zaadaptowano do celów bibliotecznych i administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 roku obiekt został wyłączony z użytku i wystawiony na sprzedaż. Zarówno ze względu na historię budynku, jego wieloletnie przeznaczenie, jak i na obecną wartość (w rozumieniu dobra kultury, ale i dobra finansowego), hasłem i tematem tegorocznej edycji Przeglądu będzie: Kapitał, rozumiany w odniesieniu do ekonomii, ale i do kapitału ludzkiego (intelektualnego), symbolicznego czy politycznego.

Organizatorzy zapraszają artystów sztuk wizualnych do zgłaszania projektów realizacji w różnych mediach, związanych z hasłem Kapitał, a także z kontekstem miejsca, w którym odbędzie się Przegląd.

Termin składania propozycji:
do 15 kwietnia 2018

Informacje i regulamin:
www.survival.art.pl

Kontakt:
e-mail: survival.konkurs@gmail.com .