ILUZJA – MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI ZŁOTNICZEJ

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej Iluzja odbywa się w ramach Legnickiego Festiwalu Srebro 2018. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów z Polski i zagranicy.

Organizatorem wydarzenia jest Galeria Sztuki w Legnicy.
Celem konkursu jest szeroka prezentacja najnowszych dokonań współczesnej sztuki biżuterii. Prace winny być biżuterią w szerokim znaczeniu, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, ale nawiązując do prawie 40-letniej tradycji konkursu oczekuje się użycia w pracy srebra.

Można zgłaszać dowolną ilość prac, które można umieścić w polu ekspozycyjnym o wymiarach 35 x 35 x 25 cm.

Termin zgłaszania prac:

do 3 kwietnia 2018

Regulamin i infiormacje:
http://silver.legnica.pl/?News%26%23160%3B:ILUZJA:ILUZJA


Nagrody

Grand Prix – 10 000 zł + 1 kg srebra
II Nagroda – 5 000 zł + 1 kg srebra
Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy – 3 000 zł + 1 kg srebra
Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy – wystawa indywidualna z katalogiem o wartości 4 500 zł
Nagroda Specjalna Organizatorów – statuetka „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra