2. Biennale Sztuki Via Carpatia

2. edycja międzynarodowego Biennale Via Carpatia 2023, organizowanego przez IMO Galerię w Starym Sączu. Wydarzenie artystyczne dedykowane jest młodej sztuce Nowej Europy. Do Konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, animacja, obiekt, instalacja, dokumentacja z performance, dokumentacja działania ze społecznością lokalną, projekty intermedialne i multimedialne).

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich twórców do 45 roku życia, którzy są absolwentami wyższych szkół artystycznych (minimum na poziomie licencjata) lub są zrzeszeni w zarejestrowanych narodowych i międzynarodowych związkach artystycznych. Mottem wiodącym tegorocznej edycji jest tytuł wiersza „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza.

Zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń artystów z rejonów związanych z Via Carpatia, od Kłajpedy nad Bałtykiem po Saloniki nad Morzem Egejskim, z terenów Łotwy, Litwy, Ukrainy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Serbii, Kosowa, Bułgarii, Północnej Macedonii i Grecji (z wyjątkiem stolic państw). Przyjmujemy prace wykonane w technikach klasycznych i nowych, z wyłączeniem obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję.

Termin zgłaszania cyfrowych reprodukcji prac: 01 sierpnia – 30 września 2023 na adres viacarpatia@imogaleria.pl. Na Konkurs przyjmowane będą ̨ prace powstałe w latach 2021-2023, nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.

Regulamin: https://imogaleria.pl/biennale-via-carpatia/.


Nagrody

Przewidywana suma nagród wynosi 48 000 (około 10 000 euro) PLN oraz honoraria (300 PLN co odpowiada około 67 euro) dla każdego z 45 artystów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej