Konkurs Sztuki na Bilbordach ART MOVES 2023

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów. Jest częścią 16 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: Jak zmienić perspektywę, by widzieć jasną, a nie tylko ciemną stronę rzeczywistości?

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. W ostatnich latach zarówno my, poszczególne jednostki, jak i cała ludzkość doświadczyły wielu trudnych, ciemnych sytuacji i wydarzeń. Pandemia, wojny (również ta najnowsza wojna w Ukrainie) oraz coraz bardziej odczuwalny kryzys klimatyczny negatywnie wpłynęły na losy wielu z nas. Jednak te złe wydarzenia to tylko część rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Ta druga jasna część przecież też istnieje – dzięki naszym wspólnym i indywidualnym staraniom, relacjom, codziennej pracy i trosce o to, co dla nas najważniejsze.

Projekt koordynowany jest przez Fundację Rusz.

Regulamin: http://artmovesfestival.org/wp-content/uploads/2023/06/Regulamin-Art-Moves-2023.pdf


Nagrody

Nagroda Główna: 4 000 PLN
6 najlepszych prac zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu 2023