2. Międzynarodowy Konkurs Plakatu „We Want Jazz”

Konkurs na plakat. Temat: „Bronisław Kaper, Henryk Wars, Victor Young. Wkład polskich kompozytorów w historię światowego jazzu!”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ, wydawca internetowego radia RadioJAZZ.FM i pisma JazzPRESS.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty. Elementem każdego plakatu powinno być logo RadioJAZZ.FM 

Strona konkursu: http://radiojazz.fm/wewantjazz2020


Nagrody

I nagroda: 5 000 PLN
II nagroda: 3 000 PLN
III nagroda: 2 000 PLN