2. Studencki Przegląd Krótkich Form Animowanych „12 Klatek”

Trwa nabór zgłoszeń na Studencki Przegląd Krótkich Form Animowanych „12 klatek”, Opole 2020. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Celem przeglądu jest promocja krótkometrażowych, studenckich form animowanych oraz odkrywanie młodych utalentowanych twórców.

Do przeglądu mogą być zgłaszane animacje zrealizowane w dowolnej technice, trwające od 30 sekund do 15 minut, których autorem w chwili realizacji był czynny student dowolnego kierunku studiów. Filmy muszą być realizowane po 31 grudnia 2016. Zgłoszenia mogą być składane zarówno przez twórców indywidualnych (studentów bądź absolwentów) jak i przez uczelnie wyższe.

Zachęcamy do udziału wszystkich twórców animacji będących studentami lub absolwentami wyższych uczelni artystycznych i nieartystycznych.

Regulamin: http://sztuka.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-Drugiej-Edycji-Studenckiego-Przeglądu-Krótkich-Form-Animowanych-„12-klatek”-Opole-2020.pdf


Nagrody

Udział w Przeglądzie