28. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków

Organizatorem Przeglądu jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

Celem Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków jest ukazanie różnorodności form działalności muzeów i konfrontacja osiągnieć artystycznych w dziedzinie twórczości plakatowej poświęconej muzealnictwu i ochronie zabytków. Ponadto zwrócenie uwagi na stosowanie formy wizualnej w upowszechnianiu kultury. 

Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków obejmuje plakaty dotyczące muzealnictwa, wystawiennictwa i ochrony zabytków wydane w latach 2019-2021. Plakaty na Przegląd można zgłaszać indywidualnie, grupowo, także studia graficzne/projektowe/brandingowe itp. Autor/ka może zgłosić na Przegląd dowolną liczbę plakatów pochodzących z lat 2019-2021.

Regulamin: https://www.mnzp.pl/pl/node/1362?fbclid=IwAR2G3FDtuTTT-Chh7fCRNEaLBIv8CwYwqg6snxHItGgADMa5jc-4vNXLmSg


Nagrody

I nagroda: 10 000 PLN
II nagroda: 7 000 PLN
III nagroda: 5 000 PLN