„Norwid / Za-Patrzenia” – konkurs na filmowe ilustracje utworów Cypriana Norwida

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu filmu, tj. oprawy wizualnej wybranej interpretacji lektorskiej jednego utworu poetyckiego Cypriana Norwida z pośród udostępnionych na stronie Narodowego Centrum Kultury

W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy – pasjonaci różnorodnych technik filmowych, jak również osoby, grupy artystyczne czy kolektywy zawodowo związane z twórczością multimedialną, bez żadnych ograniczeń wiekowych

Regulamin:

https://nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/konkurs-norwid-za-patrzenia

Inne informacje:

https://nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/konkurs-norwid-za-patrzenia


Nagrody

I miejsce: 10 000 PLN
II miejsce: 7 000 PLN
III miejsce: 5 000 PLN