29. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu

Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 29. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, ogłosiło nabór filmów dokumentalnych do Konkursu Filmów Dokumentalnych oraz reportaży telewizyjnych do Konkursu Reportaży Telewizyjnych.

Festiwal będzie miał miejsce w Łodzi w dniach 19-23 listopada 2019.

Konkursy mają charakter otwarty – dla udziału w Konkursach nie ma znaczenia narodowość twórców i miejsce powstania Filmu lub Reportażu.

Celem Konkursu jest prezentacja Filmów i Reportaży podejmujących tematykę szeroko rozumianych zagrożeń stojących przed współczesnym człowiekiem. Organizator stawia sobie także za zadanie popularyzowanie filmu dokumentalnego, jako szczególnie ważnej dziedziny kinematografii.

Do udziału w Konkursach mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie Filmy i Reportaże zrealizowane po 1 stycznia 2018, z wyjątkiem Filmów i Reportaży zgłoszonych już do selekcji w poprzedniej edycji Festiwalu.

Regulamin: http://festiwalmediow.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin-29.-Festiwalu-Mediów.pdf


Nagrody

Pula nagród: 50 000 PLN + medale + nagrody rzeczowe + wyróżnienia