Jurajska Przyroda w Obiektywie – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 11–14 lat (klasy IV–VIII szkoły podstawowej);
  • 15–19 lat (szkoły średnie, szkoły branżowe).

Tematyka zdjęć powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej (krajobraz, gatunek rośliny, grzyba lub zwierzęcia, forma przyrody nieożywionej, zjawisko przyrodnicze itp.), inspiracją może być udział w lekcjach muzealnych z zakresu przyrody.

Regulamin: http://www.muzeumczestochowa.pl/wp-content/uploads/2019/06/REGULAMIN_III_edycja.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe, dyplomy, wystawa pokonkursowa, publikacje w mediach