3. Ogólnopolski Konkurs na Reportaż „Mam Muzykę…”

3. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż „Mam Muzykę…”. Pracami konkursowymi są reportaże literackie bądź radiowe.

Jest to edycja w pewnym sensie eksperymentalna, do końca nie byliśmy pewni czy powinna zostać ogłoszona w tym roku i nie wiemy czy się powiedzie. Reportaże, bowiem, zasadniczo są owocem spotkań z ludźmi i bliskiej relacji z otaczającym światem. A jaką relację można mieć i jakie spotkania odbyć w warunkach społecznej izolacji? Tak do końca nie wiemy. Być może odpowiedzią na to pytanie nie jest „żadnych”. Być może muzyka jest w tych pandemicznych realiach jedną z ostatnich rzeczy, które tworzą więzy społeczne, sposobem utrzymywania relacji, metodą łączności ze światem, w którym nie można w pełni uczestniczyć, sposobem tworzenia opowieści, albo komunikatem, na który epidemia wcale nie ma wpływu.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 14-21 lat.

Wymagana jest wpłata wpisowego w wysokości 10 PLN (zwolnieni z niego są podopieczni domów dziecka), które zostanie przeznaczone na ufundowanie nagród w konkursie.

Reportaż konkursowy musi dotyczyć muzyki (może to być na przykład historia o przygodach na letnich festiwalach, o organizowaniu koncertów lub o tym, że nie ma koncertów, o staraniach w zostaniu wielką gwiazdą, o niezwykłych artystach z sąsiedztwa lub z wielkiego ekranu, o konkursach muzycznych, o trudach muzycznej edukacji, o losach lokalnego zespołu, o tworzeniu amatorskiego czy szkolnego radia, itp.).

Reportaż literacki nie może być dłuższy niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu (interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12);

Reportaż radiowy nie może przekroczyć 20 minut nagrania w formacie mp3 lub wav.

Regulamin: https://farka.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-Konkursu-Mam-Muzykę_2020.pdf


Nagrody

Autor najlepszego reportażu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN. Organizatorzy nie wykluczają też przyznania wyróżnień w formie nagród rzeczowych oraz dwóch głównych nagród – za reportaż literacki i za reportaż radiowy.