„Krytyk pisze” – konkurs na tekst krytyczny o tematyce filmowej

Konkurs Krytyk Pisze odbywa się w ramach 11. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, który odbędzie się w dniach 15 – 18 października 2020 w Łodzi.

Konkurs ma formułę otwartą. Mogą wziąć w nim udział osoby w wieku do​ 26 lat (włącznie).

Regulamin: http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/11.-FKA_Konkurs-Krytyk-Pisze_regulamin-ostateczny.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe