30. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2021

Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza absolwentów wyższych uczelni artystycznych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE, który jest organizowany od 1991 roku.

W Przeglądzie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni, którzy uzyskali dyplom magisterski w 2019, 2020, 2021 r., dotychczas nie brali w nim udziału i nie przekroczyli 35 roku życia.

Celem PROMOCJI jest zarówno wsparcie młodych artystów na początku ich drogi twórczej, jak i prezentacja oraz dokumentacja ich poszukiwań twórczych, a także ukazanie szerokiego spektrum najciekawszych zjawisk, trendów i kierunków rozwoju współczesnego malarstwa polskiego. Dzięki Przeglądowi młodzi artyści mają szansę na zaistnienie na rynku sztuki, a także na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w polskiej sztuce. Główną nagrodę w Przeglądzie stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem, realizowana w następnym roku kalendarzowym.

Regulamin: https://galeria.legnica.eu/wp-content/uploads/2021/09/Regulamin-PROMOCJE-2021.pdf


Nagrody

Grand Prix – wystawa indywidualna
Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
Nagroda Galerii Sztuki – „Srebrna Ostroga”
Nagroda specjalna organizatorów przyznawana za odwagę, bezkompromisowość, nowatorstwo bądź dowcip wypowiedzi twórczej.
Wyróżnienie Honorowe Dyrektorki Galerii Sztuki w Legnicy