3D – Dziedzictwo dla dizajnu

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie 3D – Dziedzictwo dla dizajnu. Zadaniem jest zaprojektowanie oryginalnego przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem twórczo przetworzonego i zinterpretowanego obiektu dziedzictwa kulturowego dostępnego w zbiorach zdigitalizowanych kolekcji polskich muzeów i instytucji kultury.

Zaprojektowany przedmiot może być wykonany z dowolnych materiałów i mieć wysoki potencjał wdrożeniowy. W projekcie musi zostać wykorzystany motyw lub technika zaczerpnięta z dowolnego zdigitalizowanego obiektu z zasobów domeny publicznej, znajdujących się na portalach internetowych polskich muzeów oraz innych instytucji kultury (przykładowa lista źródeł).

Forma pracy, oprócz warunków użytecznych, powinna spełniać aspekty estetyczne. Przedmiot powinien reprezentować wysoki poziom artystyczny i merytoryczny. Cenne jest niekonwencjonalne i oryginalne potraktowanie tematu.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Termin zgłaszania prac:
do 31 października 2018

Regulamin i informacje:
http://mck.krakow.pl/aktualnosci/konkurs-i-3d-dziedzictwo-dla-dizajnu-i


Nagrody

I miejsce – 5 000 zł
II miejsce – 3 000 zł
III miejsce – 2 000 zł