Projekt pomnika dla Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego „Bohaterskie Matki Sybiraczki”. Obiekt zostanie zrealizowany na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Konkurs jest adresowany do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy.

Terminy:
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 24 sierpnia 2018, do godz. 15.
składanie prac konkursowych – do 14 listopada 2018, do godz. 15:30.

Regulamin i informacje:
www.bip.bialystok.pl

 


Nagrody

I nagroda – 11 000 zł + zamówienie na opracowanie szczegółowe (umowa na maksymalną kwotę 41 000 zł brutto)
II nagroda – 7 000 zł
dwa wyróżnienia po 3 500 zł