5. Karpackie Biennale Sztuki

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza artystów nieprofesjonalnych do udziału w Karpackim Biennale Sztuki.

Tegoroczne Karpackie Biennale Sztuki jest pretekstem i motywacją do prezentacji różnorodnych postaw twórczych, pobudzania artystycznej aktywności twórców nieprofesjonalnych. Celem jest konfrontacja artystów reprezentujących wszelkie stylistyki i formuły artystyczne poprzez prezentację prac zaliczanych do szeroko pojętej grupy sztuk wizualnych. Biennale ma za zadanie integrować środowisko plastyczne wokół cyklicznego wydarzenia artystycznego oraz poszukiwać nowych indywidualności twórczych, odkrywać młode lub nieznane talenty artystyczne. Zwieńczeniem Biennale będzie zbiorowa wystawa oraz wydawnictwo w postaci katalogu zawierającego reprodukcje prac oraz sylwetki twórców.

Karpackie Biennale Sztuki, etapy: przegląd w formie konkursu, wystawa pokonkursowa.

Kategorie: malarstwo lub rzeźba

Do udziału w Biennale Organizator zaprasza artystów nieprofesjonalnych, zamieszkujących lub pochodzących z regionu karpackiego, w tym również twórców zagranicznych. Prace do konkursu mogą zgłosić osoby dorosłe (ukończone 18 lat w roku Biennale), uprawiające sztukę amatorsko niemające plastycznego wykształcenia wyższego i niebędące członkami związków czy stowarzyszeń zrzeszających plastyków profesjonalistów. 
Uczestnikami Biennale mogą być dorośli uczniowie i absolwenci średniej szkoły o profilu plastycznym.

Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie prace w jednej kategorii. Prace nie mogą być wykonane zespołowo i muszą być własnością autora.

Opłata organizacyjna: 50 PLN/10 Euro

Regulamin: https://www.rckp.krosno.pl/web/uploads/pub/news/news_948/text/RCKP%20Karpackie%20Biennale%20Sztuki%202020%20regulamin.pdf


Nagrody

Nagrody i wyróżnienia finansowe oraz rzeczowe