OPEN CALL: Relacje online

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza twórców i twórczynie do udziału w OPEN CALLU RELACJE ONLINE. Nabór jest kierowany do osób pełnoletnich, zainteresowanych sztuką interaktywną, dla których ważnym element praktyki artystycznej jest budowanie relacji. Projekt koncentruje się wokół trzech wzajemnie uzupełniających się haseł:

RELACJA | KOMUNIKACJA | EMPATIA

Rozwinięcie tych problemów pozostawiamy twórcom, tak aby mogli poprzez swoją wypowiedź artystyczną pokazać nam swój punkt widzenia. W wyniku naboru zostanie wybrany projekt artystyczny do realizacji na 2021 rok. Z autorem/autorami projektu zostanie podpisana jedna umowa w 2020 roku, na kwotę 8 000 zł brutto, która będzie określała warunki korzystania z koncepcji artystycznej (licencja, pola eksploatacji). W 2021 roku planujemy podpisać umowę na realizację projektu – warunki umowy będą ustalone wspólnie z twórcą. Zapraszamy do zgłaszania koncepcji wirtualnego, interaktywnego projektu artystycznego!

Open call kierowany jest do:

  • pojedynczych twórczyń i twórców, pracujących, studiujących lub tworzących na terenie Polski i urodzonych przed 1 listopada 2002
  • grupy twórców (max. 3 osoby), której wszyscy członkowie pracują, studiują lub tworzą w Polsce i urodzili się przed 1 listopada 2002

Szczegóły na stronie: https://www.relacjeonline.pl/zglos-projekt


Nagrody

8 000 PLN