Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II  Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, wykonana dowolną techniką,  przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika.

Głównym celem tego wydarzenia jest zainteresowanie uczestników historią, kulturą i krajobrazem lokalnej ojczyzny. Warto pokazać innym mijane po drodze ślady swojej lokalnej historii. Niektóre z zabytków są piękne, majestatyczne i widoczne z daleka a inne  skromne, ukryte pośród zieleni. Jedne zadbane i tętniące życiem a inne opuszczone i powoli odchodzące w zapomnienie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Regulamin konkursu: https://muzeum.wieliczka.pl


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Wystawa