Dla dzieci

MAG SŁOWA 2023 – konkurs dla uczniów

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęcony twórczości Tadeusza Różewicza (edycja nr 14). Organizatorami są Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląska Biblioteka Publiczna im….

Konkurs poetycki dla dzieci

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej, pobudzanie…

„Chatka dla jeża” – konkurs dla dzieci

Uczestnikiem konkursu pt. „Chatka dla jeża” może być każda klasa szkoły podstawowej lub grupa przedszkolna z terenu województwa śląskiego. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka…